GALLERIA FOTOFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

047A_A3_v6_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20061102_S0N1544_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20070710_S0N0381_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20070710_S0N0381---Version-3_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20090221_S0N0007---Version-3_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20090221_S0N0007---Version-4_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110703_5D_MG_0006---Version-3_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110706_5D_MG_0225_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110706_5D_MG_0233---Version-6_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20120712_5D_MG_0096_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20120712_5D_MG_0096---Version-2_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20121111_5D_MG_0015_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20121111_5D_MG_0018---Version-3_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20121111_5D_MG_0018---Version-4_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20121111_5D_MG_0022_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20121111_5D_MG_0034_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20121111_5D_MG_0043_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20140711_5D_MG_0276---Version-2_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

CAR_ASSISI_102N-1_V2_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

CAR_ASSISI_102N-1_V2---Version-3_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20131024_5D_MG_0065_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20131024_5D_MG_0072---Version-2_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20131024_5D_MG_0072---Version-3_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20131028_5D_MG_0004---Version-4_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20140617_5D_MG_0128_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20121219_5D_MG_0148_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20121219_5D_MG_0149_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20121219_5D_MG_0149---Version-4_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20121219_5D_MG_0169---Version-6_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20140617_5D_MG_0130---Version-2_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20140617_5D_MG_0132---Version-2_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20140617_5D_MG_0136_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20140617_5D_MG_0136---Version-2_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20140617_5D_MG_0136---Version-5_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20140617_5D_MG_0484_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20140617_5D_MG_0484---Version-2_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20140711_5D_MG_0228_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20140711_5D_MG_0286_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

CAR-ASSISI-006A-1---008V-1_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20121219_5D_MG_0141_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20121219_5D_MG_0151_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20121219_5D_MG_0169---Version-11_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20121219_5D_MG_0169---Version-5_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20140617_5D_MG_0132---Version-3_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20140617_5D_MG_0132---Version-4_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20140617_5D_MG_0136---Version-4_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20140617_5D_MG_0136---Version-6_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20140617_5D_MG_0147_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20140711_5D_MG_0228---Version-2_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20140711_5D_MG_0286---Version-2_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

CAR-ASSISI-006A-1---008V-1---Version-4_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

CAR-ASSISI-046A-1_V2---Version-2_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20090321_PAN_S0N0109_S0N0131_V2---Version-8_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20090321_S0N0002---Version-2_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20090321_S0N0002---Version-4_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20090321_S0N0063_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20090321_S0N0141_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20120211_5D_MG_0379---Version-2_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20120211_5D_MG_0379---Version-4_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

277B_A3_v2_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20090321_S0N0002_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20120211_5D_MG_0236_V2_60x40_cm_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20120211_5D_MG_0236_V2_60x40_cm---Version-3_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20120211_5D_MG_0379_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

CAR-ASSISI-020A-1_V2---Version-3_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

CAR-ASSISI-020A-1_V2---Version-4_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

013A_v2---Version-3_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

013A_v2---Version-5_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20111024_5D_MG_0005A_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20111024_5D_MG_0007A_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20111024_5D_MG_0017A_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110723_5D_MG_0756_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110723_5D_MG_0759_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110723_5D_MG_0763---Version-4_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110723_5D_MG_0767---Version-2_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110723_5D_MG_0775---Version-4_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110723_5D_MG_0781_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110723_5D_MG_0787---Version-7_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110723_5D_MG_0787---Version-8_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110723_5D_MG_0788---Version-3_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110723_5D_MG_0789_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110723_5D_MG_0789---Version-2_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110724_5D_MG_0006_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110724_5D_MG_0008---Version-2_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110724_5D_MG_0034_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110724_5D_MG_0048_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110724_5D_MG_0068_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110723_5D_MG_0758_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110723_5D_MG_0762_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110723_5D_MG_0767---Version-3_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110723_5D_MG_0767---Version-4_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110723_5D_MG_0770_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110723_5D_MG_0775_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110723_5D_MG_0780_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110723_5D_MG_0787---Version-6_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110723_5D_MG_0787---Version-9_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110724_5D_MG_0001_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110724_5D_MG_0008_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110724_5D_MG_0028_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110724_5D_MG_0040_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110724_5D_MG_0054_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20110724_5D_MG_0074_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20080308_S0N0001_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20080308_S0N0009_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20080308_S0N0004_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20080308_S0N0008_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20080328_S0N0003---Version-3_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20080328_S0N0003---Version-5_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20080328_S0N0003---Version-6_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20080425_S0N0001_V2---Version-2_BW_1_webFOTO IN BIANCO E NERO-ASSISI-BASILICA DI SAN FRANCESCO

20080425_S0N0001_V2---Version-4_BW_1_web